Życzenia Generała Zakonu

Życzenia Generała Zakonu
2017-12-24

W noc Bożego Narodzenia zostajemy zaproszeni wezwaniem – Venite! Przyjdźcie! Tej właśnie nocy aniołowie w Betlejem ogłaszają radosną nowinę: „Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11)

Dlatego w tym wyjątkowym czasie, do każdego z nas skierowane jest zaproszenie - Przyjdźcie! Przyjdźcie do Jezusa i Maryi! Przyjdźcie ze swoimi trudami, przyjdźcie ze swoimi chorobami, słabościami, przyjdźcie mimo wszelkich smutków czy udręk dnia codziennego.

Przyjdźcie z głęboką i serdeczną wiarą oraz z ufną nadzieją. Przyjdźcie z najgłębszej swojej potrzeby. „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką” (Łk 2,10)

Wydarzenie narodzenia Jezusa, syna Maryi, stało się spełnieniem największego oczekiwania i najgłębszego pragnienia człowieka - oto narodził się oczekiwany Mesjasz. Narodził się Zbawiciel! Przyszedł Chrystus Pan.

Świętując tajemnicę Bożego Narodzenia życzę błogosławionych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

o. Arnold Chrapkowski
generał Zakonu Paulinów

Jasna Góra, Boże Narodzenie A. D. 2017.