Spotkanie przełożonych paulińskich klasztorów

Spotkanie przełożonych paulińskich klasztorów
2018-02-20

Przełożeni kilkudziesięciu klasztorów paulińskich z Polski oraz zagranicy przybyli na Jasną Górę. Co roku okazją do przyjazdu są imieniny Generała Zakonu przypadające 19 lutego, oraz doroczne spotkanie z przełożonym generalnym, które ma miejsce dzień później. W sanktuarium jasnogórskim zgromadzili się ojcowie przeorowie, proboszczowie i przełożeni z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Łotwy, Włoch, Czech, Hiszpanii i Anglii.

„Jest to tradycyjne spotkanie, które odbywa się raz w roku. W czasie tego spotkania omawiamy najważniejsze zadania, najważniejsze sprawy, które dotyczą naszego życia zakonnego i naszej duszpasterskiej posługi – wyjaśnia o. Arnold Chrapkowski - Jest to spotkanie, które przewidziane jest przez nasze prawodawstwo zakonne, przez konstytucje, i w tym wymiarze dzisiejszym dotyczy ono przede wszystkim tych ojców, którzy pełnią funkcje przełożeńskie. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową, dlatego też ta rozbieżność tematów będzie na pewno dosyć duża, ale zawsze łączy nas to, co określają nasze konstytucje, to powołanie, które w każdym miejscu, niezależnie od kraju, od uwarunkowań duszpasterskich, jest zawsze pełnieniem powołania paulińskiego”.

„Jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno będziemy zastanawiać się nad realizacją programu duszpasterskiego związanego z Rokiem Ducha Świętego – podkreśla ojciec generał - Rozbieżność tematów jest dosyć duża, a nasza posługa jest różnorodna, dlatego też nie może w niej zabraknąć tych tematów ogólnokościelnych, nie tylko tych związanych z Zakonem czy z naszą posługą w Polsce, ale także posługą w ramach całego Kościoła Powszechnego. Tutaj chodzi na pewno o większą aktywizację naszych duszpasterstw młodzieżowych, chociaż dobrze funkcjonuje Ruch Paulińskie Dni Młodych, chcemy tworzyć inne grupy, inne formy aktywizacji młodego pokolenia”.

„Wczoraj uroczyście obchodziliśmy imieniny Ojca Generała, bo to jest nasz wyraz wdzięczności Panu Bogu za Jego posługę, On jest przecież takim zwornikiem, łącznikiem jednoczącym wspólnotę paulińską. A dzisiaj spotkanie przełożonych, bo też raz w roku takie się odbywa pod czułym okiem Maryi – mówi o. Dariusz Nowicki, paulin z Wągrowca – Są pewne rzeczy do przekazania, ustalenia, zawsze jest też jakaś konferencja, wykład na różne tematy”.

„My jesteśmy posłani do ludzi, głosimy Słowo Boże, ale przede wszystkim mamy dawać świadectwo swoim życiem, i to jest aktualne zawsze” - dodaje o. Dariusz.

We wtorek, 20 lutego Mszy św. odprawionej o godz. 7.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Arnold Chrapkowski.

„Żyjąc Bożym Słowem mamy być prorokami – mówił w homilii o. Arnold Chrapkowski - I nam, osobom konsekrowanym, Kościół wielokrotnie o tym przypomina, mamy być niejako żywą egzegezą Bożego Słowa, mamy być prorokami braterstwa, budowniczymi, prorokami wspólnoty. Papież Franciszek w jednym ze swoich wywiadów wyraźnie stwierdził, że zakonnicy są powołani do życia profetycznego, to jest wyróżniająca nas cecha, bycie prorokami dającymi świadectwo o tym, że Jezus żył na tej ziemi, że głosił Królestwo Boże”.

„Kościół w swoim nauczaniu, obowiązek życia Bożym Słowem i napełniania nim innych zleca w szczególny sposób przełożonym zakonnym – kontynuował generał Zakonu - W pierwszym rzędzie pełniący posługę władzy powinni okazać posłuszeństwo nie ludzkim projektom i pomysłom, ale Bożemu Słowu. Jesteśmy nieustannie wzywani do zażyłości ze Słowem Bożym, do przylgnięcia do niego. (…) Czerpiąc z mądrości i miłości Bożego Słowa mamy karmić nim naszych współbraci i wiernych, którzy zostali zleceni naszej trosce”.

Po Eucharystii ojcowie paulini zgromadzili się w Sali Konferencyjnej Domu Pielgrzyma. Na spotkanie zaproszeni zostali ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Artur Godnarski, sekretarz Zespołu Episkopatu ds. Nowej Ewangelizacji.

Art. ze str. jasnagora.com