Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich

Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich
2018-12-13

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda” wybrzmiała antyfona psalmu w kaplicy seminaryjnej. Po raz kolejny mieliśmy łaskę świętować patronalną Uroczystość naszego seminarium – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Już rano wielu braci zebrało się, aby ku czci Patronki naszego Zakonu odśpiewać godzinki. O godzinie 11:00 odbyła się msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego, Generała Zakonu, który wygłosił do nas słowo Boże. Wspólnotę seminaryjną ubogacili swoją obecnością także ojcowie z konwentu skałecznego, przyjaciele i pracownicy seminarium.

Ojciec Generał rozpoczął kazanie od przytoczenia słów Pseudo-Dionizego-Aeropagity: „Pragnę, aby twoja Ikona, Matko Boża, odbijała się stale w zwierciadle duszy”. Na tej podstawie wytłumaczył, że do rozświetlenia i wgłębienia się w treść ikony, potrzebne jest czytanie i poznawanie Biblii. Przypominał, o szczególnym miejscu Maryi w okresie adwentu; o jej posłuszeństwie i bezinteresowności względem Stwórcy. Mówił, jak ważna jest zgoda na to co daje nam Bóg, a wzór tej akceptacji odnajdujemy w osobie Bożej Rodzicielki. Przypomniał również postawy naszych współbraci w powołaniu żyjących przed wieloma wiekami, w których tak jak u Bogurodzicy pięknie wypełniało się „fiat” i zaufanie względem Boga.

Śpiew w trakcie Eucharystii prowadziła Schola Liturgiczna naszego seminarium pod dyrygenturą pana Marcina Wasilewskiego-Kruka. Wykonała ona po łacinie Missa IX Cum jubilo oraz wiele utworów ku czci Najświętszej Panny. O godzinie 18:30, aby godnie dopełnić ten dzień modlitwą, odbył się wspóny śpiew Klęczek Jasnogórskich.

(za: www.seminarium.paulini.pl)

Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich Niepokalana - uroczystość patronalna kleryków paulińskich