Jubileusz 25 lat kapłaństwa

Jubileusz 25 lat kapłaństwa
2019-06-18

18 czerwca świętowali swoje 25-lecie kapłaństwa m.in.: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, o. Albert Waśniowski, prowincjał australijski, o. Krzysztof Drybka - przeor Amerykańskiej Częstochowy.

„Przede wszystkim wdzięczność wobec Boga za dar powołania kapłańskiego, które nierozerwalnie złączone jest także z powołaniem paulińskim – podkreśla o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów - Dziękujemy Bogu za tych wszystkich ludzi, których napotkaliśmy na drodze do kapłańskiego posługiwania”.

„W sercu każdego kapłana w takim momencie pierwsza jest wdzięczność Panu Bogu, że mogliśmy dotrwać do tego dnia, wdzięczność za dar kapłaństwa, za to, że mamy udział w tym Chrystusowym kapłaństwie – mówi o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry – A z drugiej strony jest oczywiście świadomość wyzwań, jakie stoją przed nami, że z dniem jubileuszu nic się nie kończy, że to jest jakiś etap, który się zamyka, ale też otwarcie na to, co Pan dalej dla nas gotuje, i czego od nas dalej oczekuje”.

Na miejsce świętowania jubileuszu ojcowie, posługujący w placówkach paulińskich na całym świecie, wybrali Jasną Górę – miejsce w ich sercu najważniejsze.

„Jasna Góra dla nas, dla paulinów to jest nasz dom po prostu, tu jesteśmy u siebie w domu, w domu naszej Mamy, Maryi która jest wpisana od samego początku w nasze kapłaństwo – podkreśla o. przeor Marian Waligóra – To tutaj były święcenia, tutaj była pierwsza Msza prymicyjna przed Cudownym Obrazem, więc jest czymś naturalnym, że właśnie tutaj, w tym miejscu, chcemy świętować. Wiadomo, że służymy w różnych częściach świata, ale to związanie z Matką Bożą, z tym świętym miejscem, z duchową stolicą Polaków i naszego narodu, ale też i nas paulinów, jest takim naturalnym miejscem, gdzie czujemy się dobrze, i uważamy, że to jest najlepsze miejsce na dziękowanie, i na otwieranie się na te nowe wyzwania przed nami”.

„Świecenia otrzymaliśmy tutaj, w bazylice jasnogórskiej przez posługę ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka. Wiadomo, że Jasna Góra jest klasztorem macierzystym, i każde powołanie paulińskie związane jest z tym miejscem. Tutaj przecież kształtowaliśmy nasze powołanie” – dodaje generał Zakonu o. Chrapkowski.

Ojcowie jubilaci w czasie dzisiejszej uroczystości przede wszystkim dziękują Bogu za powołanie, a ludziom postawionym na ich kapłańskiej drodze – za wsparcie i życzliwość.

„Dziękujemy za wszystkich ludzi, którym dane nam było służyć jako kapłani. Ale też wdzięcznością obejmujemy również tych wszystkich, którzy to powołanie formowali w Zakonie, a więc wszystkim tym, którzy posługiwali nam jako wychowawcy, zarówno w czasie formacji początkowej, w nowicjacie, jak i później przez 6 lat formacji kapłańskiej w Krakowie na Skałce. Niestety, wielu spośród nich już Pan powołał do wieczności, ale gdzieś każde ich słowo, a przede wszystkim świadectwo ich życia, były tymi mocnymi elementami, które kształtowały nasze powołanie i zakonne, i kapłańskie – przypomina o. generał – Teraz nam przyszło formować innych, dlatego jest to też zobowiązanie do tego, abyśmy my i słowem, a przed wszystkim przykładem życia potrafili innych pociągać do Jezusa”.

O. generał przywołuje też postać św. Jana Pawła II, który – jak mówi – wywarł ogromny wpływ na życie dzisiejszych jubilatów. „Nasze powołanie związane jest z pontyfikatem Jana Pawle II. Większość z nas wstąpiła do Zakonu w 1987 roku, a więc w roku kolejnej pielgrzymki papieża do Polski, i pod Jego niejako pasterskim okiem wzrastaliśmy. On pokazywał nam, w jaki sposób nieść Ewangelię całemu światu, jak otwierać świat i człowieka na Boga”.

Ojcowie jubilaci przyjmują dziś wiele życzeń. A o jakie sami proszą?:

„Przede wszystkim wytrwałości, i tego, byśmy się naszym kapłaństwem nigdy nie zmęczyli, byśmy w trudnym czasie, w jakim teraz żyjemy, potrafili dawać świadectwo przynależności do Chrystusa” – mówi o. generał.

„Proszę o modlitwę wszystkich, którzy łączą się z nami duchowo, otaczają nas życzliwością – dodaje o. przeor – Wiemy, że te 25 lat to nie jest jakiś ogromny jubileusz, bo jest wielu ojców, którzy przeżywali już 50 lat kapłaństwa, ale my dziękujemy za ten srebrny jubileusz, który, mam nadzieję, że będzie dla nas takim nowym otwarciem na przyszłość”.

*

25-lecie kapłaństwa świętują:
o. Wiesław Zając- Topoľčany, Słowacja
o. Damian Ostoja-Lniski - Kraków-Skałka
o. Jan Stankiewicz - Satanów, Ukraina
o. Marian Waligóra - Jasna Góra
o. Albert Waśniowski - Marian Valley, prowincjał paulinów w Australii
o. Sławomir Trzmielewski - Erding, Niemcy
o. Arnold Chrapkowski - Jasna Góra
o. Krzysztof Drybka - Doylestown, przeor Amerykańskiej Częstochowy, wikariusz Prowincji Amerykańskiej
o. Maksymilian Melonek - Mainburg, Niemcy
o. Dominik Lejman - Trnava, Słowacja
o. Botond Bator- Hargitafürdő, Rumunia

Ojcowie jubilaci odprawili uroczystą Eucharystię w Kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

Zebranych w Kaplicy powitał o. Kazimierz Maniecki, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Jakże się cieszę, drodzy Ojcowie Jubilaci, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Przychodzą mi na myśl lata waszej formacji seminaryjnej i wasz wspaniały kurs, ‘do tańca i do różańca’ - mówił o. Maniecki - Przybyliście tutaj z Australii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Polska jest także obecna. Rozsiani po świecie jesteście znowu tutaj razem, by przeżywać srebrny jubileusz waszego kapłaństwa. Każdy jubileusz jest źródłem naszej wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych. Łaski, którymi obdarowany jest kapłan, są niezliczone. Nie ma większego sposobu, by podziękować Bogu, jak sprawowanie Eucharystii, bo Eucharystia znaczy dziękczynienie”.

„Drodzy Ojcowie Jubilaci, zawierzcie na nowo swoje kapłaństwo Maryi, Matce i szczególnej Patronce naszego Zakonu - zachęcał o. Kazimierz Maniecki - Życzymy wam zdrowia, sił do pracy, obfitego Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Maryi, Matki Kapłanów”.

W homilii o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów, nawiązał do spotkania Papieża Jana Pawła II z paulinami w czerwcu 1983 r., w roku jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. „Drodzy Ojcowie Jubilaci, z okazji waszego szczególnego jubileuszu chciałbym zadedykować wam dzisiaj jedno ze zdań, które wówczas wypowiedział Ojciec Święty, podkreślając, jak wielkim, tzn. jak odpowiedzialnym zadaniem jest powołanie paulińskie. Powiedział wówczas tak: ‘Ja wam tego powołania gratuluję, na 600-lecie, bo i to znaczy dziękczynienie - gratulować’. Chciałbym przenieść te słowa w kontekst naszej dzisiejszej uroczystości. Także i my, paulińscy współbracia, wraz z wieloma innymi, bliskimi i życzliwymi wam osobami, dzisiaj wam gratulujemy. Idąc jednak za myślą św. Jana Pawła II, chcemy te nasze gratulacje uczynić dziękczynieniem za wasze życie, za wasze ‘tak’ dane Bogu na Jego wezwanie, a przede wszystkim za wielki dar kapłaństwa, który przyjęliście, by nim służyć ludowi Bożemu”.

„Dzisiaj jest miejsce i czas na to, by podziękować także wam - zwracał się do jubilatów o. Lukoszek - Pozwólcie, że w tym szczególnym dniu będę głosem wszystkich ludzi, których spotkaliście na swojej kapłańskiej drodze. W ich imieniu dziękuję wam, że usłyszeliście głos Bożego powołania i wypowiedzieliście swoje ‘tak’ wobec Niego. Dziękuję wam za waszą pracę, trud, wysiłek, zmaganie, czasem cierpienie, a może nawet uronioną w ukryciu łzę. Dziękuję wam w imieniu ludzi, którzy doświadczyli z waszej strony życzliwego gestu, pomocy, dobrego i budującego słowa, czy zwyczajnej, ludzkiej życzliwości i dobroci. Nade wszystko dziękuję wam za waszą kapłańską służbę, za każdą sprawowaną Eucharystię, za każdą wysłuchaną spowiedź, za każdego człowieka, którego włączyliście w Kościół w sakramencie chrztu, za każdego chorego i cierpiącego, którego umocniliście i pocieszyliście sakramentem namaszczenia chorych w trudnym doświadczeniu, a także za wszystkich ludzi, których miłość pobłogosławiliście i włączyliście w miłość Chrystusa w sakramencie małżeństwa. Dziękuję w imieniu tych, których wiarę umacnialiście poprzez głoszenie Słowa Bożego, za wszelkie dobro, które Bóg dokonał w życiu niezliczonych ludzi, dzięki kapłaństwu, które przyjęliście i dzięki waszej wierności po dzień dzisiejszy”.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. „Zapewne przed 25-laty nikt z nas nie myślał o tym, że dane nam będzie dziękować Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej - mówił ojciec jubilat - Nie jest to wiele w porównaniu z jubileuszem o. Jerzego Tomzińskiego, 75-lat kapłaństwa, ale dziś Bogu za te 25 lat naszej kapłańskiej posługi, która nierozerwalnie związana jest z paulińskim powołaniem, dziękujemy. Dziękujemy za każdego człowieka, którego Bóg postawił na drodze naszego powołania. 25 lat życia kapłańskiego, to 25 lat modlitwy, pracy, wysiłku, czasem cierpienia i choroby, to 25 lat naśladowania Chrystusa, którego obraliśmy za największą wartość życia, próbując podążać drogą świętości”.

(Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry)