Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy

Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy
2020-11-18

O. Arnold Chrapkowski, Generał naszego Zakonu, 15 listopada br. poświęcił zabytkowe organy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy, gdzie posługują paulini.

Po dwóch latach przygotowań, pisania wniosków i precyzyjnej pracy wyremontowane zostały zabytkowe organy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Inwestycja była możliwa dzięki współpracy wielu osób oraz pozyskanym dotacjom. W niedzielę, 15 listopada odbyło się poświęcenie instrumentu. Okazała świątynia błotnicka przez wiele lat nie mogła doczekać się godnego instrumentu. W czasach, gdy tutejszym proboszczem był ksiądz Teofil Jakubowski, od 1868 roku posługiwano się niewielkimi organami darowanymi już jako stare przez brata księdza Teofila, Adama Jakubowskiego, proboszcza parafii Św. Krzyża w Warszawie. Dopiero ksiądz Adolf Ludwik Machnicki, kolejny proboszcz w Błotnicy, zadbał o odpowiedni instrument. Najpierw w 1897 roku, w obecności księdza Konstantego Zdybiowskiego proboszcza z Bukowna, spisał kontrakt z Janem Szymańskim, znanym warszawskim organmistrzem. Przedmiotem umowy były piętnastogłosowe organy o jednej klawiaturze ręcznej i klawiaturze nożnej, oszacowane na 2700 rubli srebrem. Budowę zakończono odbiorem dzieła w dniu 13 lutego 1899 roku. "Znam te organy od końca zeszłego wieku. Wtedy te organy były już w stanie agonalnym. Nieregulowane, niestrojone... W końcu doszło do tego, że nie używano tych organów, bo one bardziej grały same, niż tak, jakbyśmy się spodziewali" - mówi prof. Wiktor Łyjak - rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. instrumentów organowych. Prace związane z remontem samego instrumentu organowego, jak i prospektu oraz szafy organowej trwały prawie dwa lata, a ich łączny koszt wyniósł ponad 400 tys. zł. Przeprowadzenie tak poważnej  renowacji wymagało zaangażowania wielu specjalistów, było również możliwe dzięki dotacjom pozyskanym przez Sanktuarium. Obok środków własnych Sanktuarium w Starej Błotnicy i wsparcia udzielanego przez darczyńców, na renowację udało się pozyskać cztery dotacje od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, dwie z Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz jedną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Jest to mozolna praca przygotowywania wszystkich dokumentów, załączników, fotografii, ale po tych prawie dwóch latach ten dzisiejszy efekt... Warto było podejmować ten trud" - mówi ks. Michał Krawczyk - diecezjalny konserwator zabytków. Remont organów przeprowadził organmistrz Bernard Termen z Wilna, a nadzór merytoryczny nad renowacją sprawował prof. Wiktor Łyjak. Konserwacją szafy i prospektu organowego zajął się natomiast konserwator dzieł sztuki Paweł Sadlej. " To wielkie dzieło, w którym udział brało naprawdę wiele osób" - zauważa o. Piotr Urbanek - kustosz błotnickiego sanktuarium. Mszy św. podczas której dokonano poświęcenia instrumentu przewodniczył o. Arnold Chrapkowski - generał Zakonu Paulinów;  "To wydarzenie to bardzo mocny i zewnętrzny wyraz dzielenia się konkretnymi darami, talentami, a przede wszystkim dobrocią i miłością"...  Po Eucharystii odbył się koncert muzyki organowej z udziałem mezzosopranistki Anny Lubańskiej. Była to namiastka tego, co można usłyszeć na wydanej w związku z renowacją płycie. Jej wydanie udało się dzięki wsparciu władz gminy Stara Błotnica. - "Cieszymy się, że udało się zrealizować tę inwestycje. Wielkie gratulacje dla o. Piotra i ojców, który pracują tutaj dla naszej społeczności" - mówi wójt Marcin Kozdrach. "To dla mnie wielka przyjemność bycia tutaj w tym ważnym dla parafii czasie" - mówi Anna Lubańska.

Źródło:  https://radioplus.com.pl/diecezja/50735-zabytkowe-organy-w-starej-blotnicy-odzyskaly-dawne-brzmienie 

Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy Poświęcenie zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy