Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich

Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich
2021-03-25

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca na Jasnej Górze tradycyjnie odbywa się uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez młodych paulinów.

Wieczystą profesję, czyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, złożyło czterech kleryków Seminarium OO. Paulinów na Skałce w Krakowie:
br. Przemysław Pelikan
br. Tadeusz Iwaszczyszyn
br. Paweł Gliniak
br. Luka Madunić (Chorwat).
Swoje przyrzeczenia wypowiedzieli w obecności najwyższego przełożonego Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, który przewodniczył Eucharystii o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Wszystkich uczestników uroczystości witał o. Mariusz Tabulski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Paulinów na Skałce w Krakowie.

„Dziękujemy Bogu, że Najświętsza Maryja Panna tak wielkodusznie odpowiedziała na słowo Boga i Jego obietnice. I też chcę podziękować Bogu, że w naszym zgromadzeniu dzisiaj tych czterech braci - Przemysław, Tadeusz, Paweł i Luka, którzy przyjęli słowo obietnicy i przez łaskę powołania życia zakonnego na nią odpowiedzieli, dziś przez profesję wieczystą są dla nas znakiem spełnienia się Bożych obietnic, są cudem i łaską na drodze naszej wiary” – mówił o. Tabulski.

Rozpoczynając Eucharystię o. generał Arnold Chrapkowski podziękował Bogu „za dar powołania naszych zakonnych współbraci (…), za historię ich życia, za ich wiarę, za wiarę tych wszystkich, którzy doprowadzili ich, dzięki świadectwu swojego życia, do dzisiejszego dnia”.

„Drodzy bracia, wasze dotychczasowe życie składało się z wielu wydarzeń. Wiele z nich zniknęło już z pamięci – mówił w homilii o. generał Arnold Chrapkowski - Ale pozostało w was zapewne, i to aż do tej pory, to wydarzenie, które zaważyło całkowicie na wyborze drogi życia. Wtedy zewnętrzny świat, nawet rodzice i bliscy, może niczego nie dostrzegali, bo prawie wszystko wyglądało tak, jak do tej pory. Prawie wszystko – ale nie serce. Nie wasza relacja z Bogiem”.

„Czy pamiętacie ten wasz pierwotny zachwyt, kiedy podjęliście pielgrzymkę wiary powierzając się całkowicie Bogu w życiu konsekrowanym, w paulińskim Zakonie? Nie traćcie tego entuzjazmu. Pozwólcie Maryi, aby was prowadziła ku jeszcze większej wierze” – mówił o. generał.

„Za chwilę, świadomi historii swojego życia, wszystkie kolejne lata życia zawierzycie Bogu. Chcecie w całości należeć do Niego – podkreślał przełożony paulinów - I to wydarzenie jest aktem wielkiego zawierzenia, wielkiej wiary, że będzie was wspierać Boże miłosierdzie. Może przyjdzie czas zmagania, czas rozdarcia, wyboru między tym, co Boże, i tym, co światowe, tym, co wasze, co może egoistyczne, co małe. Ale pamiętajcie, że od teraz, i to już na zawsze, wasza wierność Chrystusowi nie jest jakąś abstrakcją, ale wyraża się w konkretnej postawie codziennego życia. Ta wiara w Boga, i wierność Bogu, realizuje się poprzez wierność paulińskiemu powołaniu, życie radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wierność modlitwie i powierzonym obowiązkom, pracowite i ubogie życie. To jest wasza droga – cicha, niepozorna, może niezauważona przez innych. Jeśli przypominać ona będzie wąską ścieżkę, i ciasną bramę, o której mówi Chrystus w Ewangelii, to znaczy, że podążacie właściwym szlakiem. Bo Bóg nie zostawia was w spokoju, ale daje wam pokój”.

Po złożeniu ślubów, bracia otrzymali białe, zakonne płaszcze na znak więzi z Zakonem i opieki Matki Bożej Jasnogórskiej.

Na zakończenie jeden z kleryków br. Tadeusz Iwaszczyszyn złożył wszystkim podziękowania i prosił o modlitwę w intencji braci.

W uroczystości ślubów wzięli udział definitorzy Zakonu Paulinów, przełożeni i delegaci paulińskich klasztorów, księża z parafii rodzinnych, rodzice i rodzeństwo braci. Z powodu limitów epidemicznych, pozostali łączyli się z klerykami w tym ważnym dniu poprzez transmisję internetową.

Uroczystość oprawiła swoim śpiewem schola kleryków WSD na Skałce.

Obecny na uroczystości o. Samuel Karwacki, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Ojców Paulinów na Skałce, w rozmowie dla Radia Jasna Góra powiedział: „Dzisiejsza uroczystość, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dlatego, że jest to początek historii zbawienia, narodziny Jezusa Chrystusa pod sercem Maryi, ale również wydarzenie dla Seminarium, że bracia składają śluby wieczyste, a więc rodzą się na nowo w Chrystusie Jezusie oddając Mu całe swoje życie już do końca, nie czasowo, ale aż do śmierci. Oddają Mu swoje życie, swoje serce, poprzez konsekrację zakonną”.

„Świat raczej chce żyć tylko zmysłowością, doczesnością, przemijalnością, tutaj natomiast jest taka decyzja, gdzie człowiek całkowicie zawierza się Bogu, chce Mu oddać swoje życie, bo wie, że Bóg ma najlepszy plan na nasze istnienie. A ten plan to jest Opatrzność Boża – tłumaczy o. Karwacki - A śluby, to wyrażenie całkowitego powierzenia się Jemu, żeby iść tylko Jego natchnieniem woli, która się objawia w faktach i wydarzeniach, a poprzez konsekrację chce to przypieczętować, że nie chce już realizować swoich planów, swoich pomysłów, ale całkowicie powierzyć się Jemu. Myślę, że do tych decyzji chyba dojrzeli”.

Wśród składających dziś wieczystą profesję byli br. Przemek i br. Tadeusz: „Składamy śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. To Matka Boża zaciągnęła mnie do tego Zakonu i tak naprawdę to Jej zawdzięczam to, że wytrwałem te 6. lat rozeznawania pod Jej matczynym płaszczem opieki, i teraz stoję tu i bardzo się cieszę z tego powodu – wyznaje br. Przemek - Od początku nowicjatu nasza czwórka się trzyma, i dzięki Bogu doszliśmy tutaj razem, od początku do końca. Bardzo dużo zawdzięczamy Matce Bożej, bez Niej by nas tu nie było. I każdy paulin ma tę świadomość”.

„Śluby wieczyste powodują to, że ja do końca życie będę w tym Zakonie na służbie Bogu i Matce Bożej. To jest taki moment, kiedy zamierzam poświęcić życie Panu Bogu w Zakonie paulińskim. Śluby wieczyste to nie jest punkt dojścia, tylko punkt wyjścia – wyjaśnia br. Tadeusz – Nie wiem, czy my tak od początku tego chcieliśmy. Na pewno chcemy pełnić wolę Pana Boga. Pan Bóg chce dla nas największego szczęścia, i tak rozeznaliśmy przez te 6 lat, razem z przełożonymi, że to szczęście osiągniemy w ten sposób, przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Celem nie są śluby, celem jest to, żeby pełnić wolę Boga”.

Żródło: Biuro Prasowe Jasna Góra

Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich Uroczystość ślubów wieczystych kleryków paulińskich