Zmarł O. Jacek Nawalny

Zmarł O. Jacek Nawalny
2021-05-03

CURRICULUM VITAE

Ojca Jacka Michała Nawalnego

( 11.04.1960 – 30.04.2021 )

            Jacek Michał Nawalny  urodził się 11 kwietnia 1960 roku w Łodzi z rodziców Lecha i Aliny z domu Kopińska. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele parafialnym pw. Św. Ducha w Łowiczu 5 czerwca 1960 roku. 

         Lata dziecięce spędził z rodzicami w Łodzi. W 1966 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1975 roku. W latach 1967-1975 uczęszczał również do Społecznego Ogniska Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, do klasy fortepianu Elżbiety Cyperling.  W 1975 roku rozpoczął naukę w XIII L.O. im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi. W maju 1979 roku ukończył szkołę średnią zdając egzamin dojrzałości. Następnie odkrywając w sobie powołanie do kapłaństwa Chrystusowego 1 września 1979 roku wstąpił do WSD w Łodzi.

Po pierwszym roku życia seminaryjnego przy pomocy wychowawców i spowiednika odkrył, że Bóg zaprasza go do życia wg rad ewangelicznych.

Zanim zapukał do furty klasztornej zdecydował się na rozwijanie talentów muzycznych. We wrześniu 1980 roku rozpoczął naukę w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Łodzi, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w listopadzie 1984 roku. Równocześnie podjął studia zaoczne
w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego przy Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w 1987 roku.
W swoim życiorysie wspomina: podejmowane studia i zajęcia nie oznaczały rezygnacji z poprzednich planów i pragnień. Były one skierowane na kapłaństwo Chrystusowe i miały one jedynie przygotować mnie do przyszłej pracy oraz pomóc mi dokonać właściwego i dojrzałego wyboru mojej drogi i zrealizowania powołania. Należy zauważyć, że w latach 1980-1987 pełnił funkcję organisty oraz dyrygenta parafialnego chóru mieszanego Ton w kościele akademickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łodzi.
W sierpniu 1987 roku Jacek Nawalny zwrócił się do Generała Zakonu Paulinów Ojca Józefa Płatka z prośbą o przyjęcie go do zakonu.

         Nowicjat w Leśniowie rozpoczął 28 sierpnia 1987 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1988 roku na ręce Wikariusza Generalnego Ojca Jana Nalaskowskiego. Następnie rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w WSD  w Krakowie na Skałce.

         Profesję wieczystą złożył 24 lipca 1992 roku na Jasnej Górze na ręce Generała Zakonu Paulinów Ojca Jana Nalaskowskiego a dzień później 25 lipca w jasnogórskiej bazylice przyjął święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Tadeusza Szwagrzyka. Święcenia prezbiteratu otrzymał na Jasnej Górze z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Ordynariusza Częstochowskiego 12 czerwca 1993 roku.

         Po święceniach kapłańskich, został skierowany do pracy duszpasterskiej na Jasnej Górze. W listopadzie  1994 roku Ojciec Jacek został przeniesiony do klasztoru w Leśniowie gdzie oprócz pracy duszpasterskiej pełnił funkcję organisty, prowadził także zajęcia z chorału gregoriańskiego oraz śpiewu kościelnego dla braci nowicjuszy, katechizował w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żarkach. Podczas pobytu w Leśniowie opracował śpiewy zakonne do modlitewnika paulińskiego. W sierpniu 1999 roku Ojciec Jacek został ponownie przeniesiony do klasztoru na Jasnej Górze.

         W kwietniu 2002 roku Ojciec Jacek został mianowany socjuszem magistra nowicjatu w Leśniowie. Obowiązki te pełnił przez jeden rok. Następnie decyzją Ojca Generała Izydora Matuszewskiego powierzono Ojcu Jackowi rolę spowiednika nowicjuszy. W 2005 roku  został przeniesiony do klasztoru Świętej Barbary w Częstochowie. W tym czasie oprócz pracy duszpasterskiej i spowiednika sióstr zakonnych pełnił funkcję odpowiedzialnego za Jasnogórską Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Kana”. W sierpniu 2011 roku Ojciec Jacek zostaje przeniesiony na Jasną Górę gdzie nadal posługuje we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.
W 2014 roku Ojciec Jacek został przeniesiony do pracy duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy aby z oddaniem służyć bliźnim.   

Na szczególną uwagę zasługuje działalność kompozytorska Ojca Jacka Nawalnego. W zbiorach jasnogórskich znajdują się m.in. następujące jego kompozycje: Msza św. Polska, melodie do psalmów, improwizacje organowe na temat pieśni kościelnych, akompaniamenty organowe do wielu pieśni maryjnych i eucharystycznych, opracowania na chór mieszany z organami
i wiele innych.

Ostatnie dni życia Ojca Jacka były naznaczone krzyżem cierpienia ze względu na ciężkie przebycie choroby Covid 19. Kilkanaście dni po Świętach Wielkanocnych trafił do szpitala w Nowym Mieście a następnie do szpitala
w Iłży gdzie w dniu 30 kwietnia 2021 roku, w 61 roku życia, w 33 roku życia zakonnego i 28 roku życia kapłańskiego Miłosierny Bóg powołał Ojca Jacka do Siebie.

Śp. Ojciec Jacek Nawalny w swoim życiorysie 34 lata temu tak pisał: „pragnę wstąpić do Zakonu Paulinów aby jako kapłan-zakonnik służyć Bogu, Kościołowi i Ludowi Bożemu na chwałę i cześć Pani Jasnogórskiej, uświęcić swą duszę i pomagać innym w dążeniu do Boga. Pracę moją widzę głównie jako spowiednik i kierownik duchowy, duszpasterz głuchoniemych, rekolekcjonista, katecheta”. Lata kapłańskiego życia pokazały, że Ojciec Jacek zrealizował swe pragnienia. O czym świadczą liczni penitenci, którzy korzystali z jego cichej posługi w konfesjonale w Leśniowie, Częstochowie i Starej Błotnicy. Śp. Ojciec Jacek pozostanie w pamięci swoich współbraci jako dobry
sumienny kapłan i spowiednik oraz utalentowany muzyk i organista.

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego. Ojcze Jacku niech Aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry Anielskie niechaj Cię podejmą i
z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną.

Mszy Świętej pogrzebowej w dniu 06.05.2021 roku o godzinie 13:00

w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w  Starej Błotnicy przewodniczył N.O. Generał Arnold Chrapkowski.

Ojciec Jacek został pochowany na cmentarzu parafialnym w Starej Błotnicy

 O. Bartłomiej Maziarka

Sekretarz Generalny