550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE

550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE
2022-04-28

28 kwietnia 2022 r. odbyła się konferencja prasowa, która wpisała się w uroczystości obchodów 550. rocznicy obecności Zakonu Paulinów na krakowskiej Skałce. W wydarzeniu wzięli udział:
o. dr Mariusz Tabulski – Przeor klasztoru na Skałce, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury oraz Adam Kałucki – strateg marketingowy, współzałożyciel Agencji Marketingowej Locativo, która jest autorem „Strategii rozwoju funkcji turystycznych Bazyliki na Skałce w Krakowie”, opracowanej przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasowe działania podejmowane przez Zakon Paulinów, we współpracy z Województwem Małopolskim oraz Miastem Kraków, na rzecz zachowania paulińskiego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, w tym działań realizowanych na terenie Małopolskie w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu stworzenie „Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów” oraz nowej Strategii turystycznej Bazyliki na Skałce.

Podjęliśmy zobowiązanie, że w roku 2021 i 2022 przekażemy 425 tys. zł na różne zadania, w tym m.in. 135 tys. właśnie na organizowanie i przygotowywanie Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie Małopolski, również 90 tys. z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju od strony turystycznej tego szlaku i tego miejsca i 200 tys. na zabezpieczenie różnego rodzaju fragmentów tego miejsca o charakterze zabytkowym. Cieszę się bardzo, że te wszystkie prace idą sprawnie i że te zadania realizujemy. Oczywiście dla nas ogromnym zaszczytem jest to, że zostaliśmy zaproszeni do rozpoczęcia tego wielkiego jubileuszu, bo 550 lat nieprzerwanej obecności Paulinów w tym miejscu, o czym mówił ojciec rektor, ma wielki wymiar historyczny. Dlatego też, z dużą satysfakcją, chcieliśmy dzisiaj w sposób uroczysty, z Panem Przewodniczącym, z Panią Marszałek, przekazać ojcom oświadczenie, które podjął Sejmik Województwa Małopolskiego 28 marca br. właśnie w sprawie obchodów jubileuszu 550-lecia bytności Paulinów na krakowskiej Skałce.
- mówił marszałek Witold Kozłowski oraz uroczyście wręczył kopię dokumentu przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Iwona Gibas z zarządu województwa przypomniała, że 23 kwietnia 2021 r. Województwo Małopolskie oraz Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika podpisali „List intencyjny w sprawie utworzenia w Małopolsce kolejnego fragmentu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”.

Początek Szlaku wyznaczony został na Jasnej Górze. Biegnąc przez Śląsk i Małopolskę docelowo, oprócz Polski, ma objąć liczne miejsca Europy, gdzie Zakon Paulinów „strzeże” obiekty i zabytki związane z europejską historią i tradycją kultu Świętego Pawła Pustelnika. W Małopolsce głównym punktem Szlaku jest właśnie zespół klasztorny i Bazylika na Skałce, a także Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów oraz Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bachledówce. Bardzo się cieszę na nasze wspólne projekty i serdecznie gratuluję tego pięknego jubileuszu
- dodała Iwona Gibas.

W latach 2021-2022 Samorząd Województwa Małopolskiego wesprze Zakon Paulinów w jego działaniach mających na celu rozwój funkcji turystycznych Skałki oraz opiekę nad zabytkami skałecznymi kwotą w wysokości 425 000 zł:

Źródło: www.malopolska.pl 

550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE 550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE 550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE 550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE 550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE 550 LAT PAULINÓW NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE