ZMARŁ PAULIN O. KAROL OLSZEWSKI

ZMARŁ PAULIN O. KAROL OLSZEWSKI
2022-05-28

CURRICULUM VITAE

Ojca Karola Olszewskiego

( 19.05.1983 – 28.05.2022 )

Karol Piotr Olszewski urodził się 19 maja 1983 roku w Słupcy
z rodziców Mariana i Doroty z domu Grabowska. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Witkowie 5 czerwca 1983 roku. Lata dziecięce spędził w domu rodzinnym z rodzicami oraz rodzeństwem, Beatą i Radosławem. W latach 1990 – 1998  uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie. W 1998 roku rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie. W maju 2002 roku ukończył szkołę średnią zdając egzamin dojrzałości. Następnie pomyślnie zdał egzaminy wstępne na studia farmaceutyczne i rozpoczął naukę na Akademii Medycznej  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończył w 2008 roku. Podczas studiów Karol Olszewski brał udział w wymianie studentów przebywając m.in. w Witebsku na Białorusi a także odbywał praktyki w aptekach. W swoim życiorysie wspomina, że już od 10 roku życia zaangażował się czynnie w życie parafialne, co kształtowało w nim miłość do Chrystusa i Eucharystii.

Od 1993 należał do Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz był ministrantem w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie a od 1997 roku lektorem w parafii pod wezwaniem Matki Zbawiciela w Gnieźnie. W Latach 1998 – 2003 posługiwał muzycznie w zespole muzycznym przy tej parafii. W latach 1999 – 2002 uczestniczył w Pieszej Pielgrzymce Promienistej z Gniezna na Jasną Górę, a w latach 2002 – 2003 w Pieszej Pielgrzymce Góralskiej na Jasną Górę w grupie z Bachledówki. W życiorysie wyraźnie zaznaczył, że był to jego pierwszy kontakt z Zakonem Paulinów. W sierpniu 2004 roku postanowił wziąć udział w rekolekcjach powołaniowych organizowanych w Łukęcinie. Od listopada 2005 roku regularnie brał udział w paulińskich dniach skupienia i rekolekcjach. W życiorysie pisze: „to właśnie rekolekcje powołaniowe oraz udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę miały największy wpływ na moją decyzję o wstąpieniu do Zakonu Paulinów”. W latach 1998 – 2006 ośmiokrotnie brał udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodzieży nad Lednicą. Jego ulubiona formą wypoczynku była od zawsze turystyka górska. Szczególnie kochał polskie i słowackie Tatry. Jego osobowość oraz powołanie kapłańskie i zakonne kształtował również  św. Jan Paweł  II, zarówno jego nauczanie,  jak i lektura duchowa do której również sięgał. 

Po zakończeniu stażu w aptece 9 marca 2008 roku zwrócił się z prośbą do Generała Zakonu o przyjęcie go do paulińskiej wspólnoty. Nowicjat w Leśniowie rozpoczął 7 września 2008 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 2009 roku na ręce Leśniowskiego przeora O. Zbigniewa Ptaka. Następnie rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w WSD w Krakowie na Skałce. Ze względu na wykształcenie
w seminaryjnej wspólnocie przez cały okres pobytu w Krakowie na Skałce pełnił obowiązki infirmeriusza, czyli osoby opiekującej się chorymi współbraćmi. Profesję wieczystą złożył 25 marca 2014 roku na Jasnej Górze na ręce Generała Zakonu Paulinów Ojca Arnolda Chrapkowskiego. W dniu 8 maja 2014 roku w Bazylice na krakowskiej skałce przyjął święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Jana Zająca. Święcenia prezbiteratu otrzymał na Jasnej Górze z rąk Księdza Arcybiskupa Wacława Depo 30 maja 2015 roku.

Po święceniach kapłańskich decyzją Ojca Generała Arnolda Chrapkowskiego został skierowany do pracy duszpasterskiej w Wągrowcu. W 2016 roku Ojciec Karol Olszewski został przeniesiony z Wągrowca do klasztoru Prima Porta w Rzymie w celu podjęcia studiów specjalistycznych w Instytucie Patrystycznym Augustinianum. Podczas pobytu w Rzymie pełnił przez ostatnie dwa lata obowiązki podprzeora klasztoru. Ojciec Karol zmarł 28 maja 2022 roku w 39 roku  życia, w 13 roku  życia zakonnego i 7 roku  życia kapłańskiego.

Pomimo swojego młodego wieku, w którym odchodzi do domu Ojca,
w pamięci swoich współbraci oraz osób którym posługiwał, zapisał się jako człowiek który do końca realizował pragnienie służby Bogu i ludziom głosząc Dobrą Nowinę świadectwem swojego życia. Był naszym przyjacielem i bratem, który cieszył się zaufaniem nie tylko braci we wspólnocie zakonnej, ale i również ludzi świeckich, którym do końca starał się posługiwać. Na swoim prymicyjnym obrazku śp. Ojciec Karol umieścił fragment słów Chrystusa, które Jezus wypowiedział do apostołów - „Wypłyń na głębię”. Całe życie śp. Ojca Karola było realizacją tych słów, w których uczył innych wypływać na głębiny Bożego Miłosierdzia.

Trudno ludzkimi słowami wyrazić nasz ból i stratę jaką wszyscy przeżywamy z powodu śmierci syna, brata, współbrata, przyjaciela. Brakuje nam również słów wdzięczności za wszytko co Ojciec Karol
w swoim życiu i swoim życiem, uczynił dla paulińskiej wspólnoty i każdego z nas, dlatego posłużmy się słowami Świętego Pawła Apostoła
z Drugiego Listu do Tymoteusza,  które dziś, w dniu jego pogrzebu nabierają szczególnego znaczenia: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”.

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego i zaprowadzi do swego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech odpoczywa w pokoju.

ZMARŁ PAULIN O. KAROL OLSZEWSKI