ZMARŁ BR. STANISŁAW ŚMIGIEL

ZMARŁ BR. STANISŁAW ŚMIGIEL
2022-09-12

CURRICULUM VITAE

Brata Stanisława Śmigla

(26.09.1959 – 09.09.2022)

Stanisław Śmigiel urodził się 26 września 1959 roku w Janowcu nad Wisłą z rodziców Macieja i Genowefy z domu Markowska. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Janowcu nad Wisłą 7 grudnia 1959 roku.

Lata dziecięce spędził z rodzicami i starszymi braćmi Januszem i Kazimierzem w miejscu urodzenia.  Naukę w szkole podstawowej w niedalekim Przyłęku rozpoczął w 1966 roku, a po jej ukończeniu w 1974 roku ze względu na powołanie starszych braci do odbycia służby wojskowej i wiek swych rodziców postanowił pozostać w domu rodzinnym, aby służyć pomocą w prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa. Po powrocie braci z wojska postanowił kontynuować naukę w zaocznej szkole, jednak Stanisław otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jak wspomina w swoim życiorysie: po ukończeniu służby namawiano mnie do pozostania w wojsku gdzie mogę uzyskać lepszy status materialny, ale z propozycji nie skorzystałem bo mój cel był jeden służyć Bogu.       

17 stycznia 1982 roku zwrócił się do Generała Zakonu Ojca Józefa Płatka z prośbą o przyjęcie go do paulińskiej wspólnoty. Zakon pauliński wskazała mu Matka Boża, którą od najmłodszych lat szczególnie
czcił i miłował.Kanoniczny nowicjat rozpoczął w Leśniowie w 1982 roku, natomiast pierwszą profesje zakonną złożył dnia 8 września 1984 roku na ręce leśniowskiego przeora Ojca Anzelma Radwańskiego.

Po nowicjacie został skierowany do klasztoru w Biechowie, następnie w kwietniu  1985 roku został przeniesiony z Biechowa do klasztoru
w Oporowie, gdzie był odpowiedzialny za zakrystię a także utrzymanie porządku w klasztorze. Po półrocznym pobycie w Oporowie Brat Stanisław został przeniesiony do klasztoru w Krakowie na Skałce.  

Profesję Wieczystą Brat Stanisław Śmigiel złożył na ręce Ojca Bronisława Krąpa w dniu 26 sierpnia 1991 roku w Krakowie na Skałce.
Z dniem 28 września 1991 roku został przeniesiony do klasztoru w Mainburgu w Niemczech. Rok później Brat Stanisław został skierowany do nowo powstającego klasztoru w Erding. W kolejnych latach swej obecności w Niemczech posługiwał ponownie w Mainburgu następnie w Todtmoos, Regensburgu oraz w Gartlberg. Należy podkreślić, że dwukrotnie pełnił obowiązki definitora Niemieckiej Prowincji Zakonu Paulinów. Ostatnie dni życia Brata Stanisława były wypełnione jak zwykle modlitwą zwłaszcza różańcową, którą szczególnie umiłował jak i posługą w zakrystii oraz w klasztorze w Gartlberg. Brat Stanisław zmarł nagle w klasztornej celi w Gartlberg w dniu 9 września 2022 roku w 63 roku życia i w 38 roku życia zakonnego.

Śp. Brat Stanisław Śmigiel był człowiekiem ogromnej życzliwości do zakonnych współbraci a także przybywających do naszych kościołów wiernych. Cechowały go: dobroć, pogoda ducha, umiłowanie piękna natury, pracowitość, sumienność, odpowiedzialność a także troska o porządek i wystrój kościoła. Odznaczał się kulturą osobistą i szacunkiem względem drugiego człowieka.

W swoim życiorysie 40 lat temu tak pisał: „od najmłodszych lat pragnąłem służyć Bogu modlitwą i pracą”. Lata zakonnego życia pokazały, że Brat Stanisław zrealizował swe pragnienia służąc Bogu i ludziom zarówno
w Polsce jak i w Niemczech – gdzie z gorliwością i oddaniem posługiwał ponad 31 lat. 

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego i zaprowadzi do swego Syna, Jezusa Chrystusa.