ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW

ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW
2023-01-20

20 stycznia we wspomnienie bł. Euzebiusza paulini przeżywają święto ku czci swego faktycznego założyciela i organizatora życia zakonnego. 

Błogosławiony żył w XIII w., był kanonikiem katedralnym w Ostrzyhomiu na Węgrzech.

Podczas najazdu Tatarów chcąc uratować swe życie ukrywał się w lasach, gdzie spotkał wielu pustelników.

W 1246 r. rozdał cały swój majątek biednym i z kilkoma towarzyszami rozpoczął życie wypełnione pokutą i kontemplacją.

Jego wspólnota przyjęła tę samą surową regułę, co inni eremici z klasztoru św. Jakuba, założonego przez biskupa Bartłomieja z Peczu.

Euzebiusz miał wizję złączenia obu wspólnot i udało mu się tego dokonać.

Bł. Euzebiusz został pierwszym przełożonym pustelników naddunajskich.

Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakonu Braci św. Pawła, Pierwszego Pustelnika i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Papież Klemens V zatwierdził Zakon Paulinów w 1308 r.

Euzebiusz z Ostrzyhomia zmarł 20 stycznia 1270 r. Jego ciało pochowano w klasztorze Św. Krzyża, ale podczas najazdów Turków na Węgry w XIII w. grób uległ zniszczeniom.

Mimo, że nigdy nie był beatyfikowany, paulini przypisywali mu tytuł błogosławionego i zabiegali o uznanie jego kultu.

W 2004 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy Kalendarz Liturgiczny Paulinów,

w którym zezwoliła na włączenie do niego, 20 stycznia święta bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia - kapłana i Założyciela Zakonu.

Za: //http://jasnagora.com/wydarzenie-16651

ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW