NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW

NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW
2023-04-27

Do konfraterni, czyli duchowej rodziny Zakonu Paulinów, został dziś włączony Ireneusz Skrzecz od przeszło 20 lat związany z Jasną Górą, a ostatnio też z paulińskim Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie. To wyraz podziękowania za jego troskę o dzieło Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, której też był uczestnikiem. Konfraternia jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu sięga swymi początkami połowy XIV w.

Ireneusz Skrzecz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a przez szereg lat był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. Od przeszło dwóch dekad jest związany z Zakonem Paulinów, a w sposób szczególny z Jasną Górą. Ostatnio z Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie, skąd wyrusza Warszawska Pielgrzymka Piesza.

Jako uczestnik tej pielgrzymki przez lata też służy pomocą temu szczególnemu dziełu Zakonu Paulinów. Wejście pielgrzymki warszawskiej 14 sierpnia, która nieprzerwanie przybywa tu od 1711 r. uznawane jest za ukoronowanie pielgrzymkowego szczytu na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ta pielgrzymka to dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale też Polski i wielka troska paulinów, którzy ją organizują i prowadzą.

- To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie, cieszę się, że też w jakiś sposób mogę uczestniczyć w tym dziedzictwie i duchowym dorobku Zakonu, zwłaszcza w tym roku jubileuszowym niezłomnego o. Augustyna Kordeckiego i tej pięknej modlitwy Polaków, Apelu Jasnogórskiego - powiedział nowy konfrater. Wskazując na bohaterskiego przeora Jasnej Góry czasów potopu szwedzkiego. Podkreślił, ze jest mu on bliski też ze względu na jego osobistą drogę wojskową.

- O. Kordecki uczy nas ogromnej pokory i tego, że dzięki zaufaniu Maryi, która niezmiennie prowadzi nas do Chrystusa, nawet rzeczy niemożliwe stają się rzeczywistością. Mimo wielu obaw, dylematów przy podejmowanych decyzjach, dzięki jej pomocy będziemy wiedzieć , gdzie iść i jak - powiedział Skrzecz.

Mszy św., podczas której do grona przyjaciół Zakonu został włączony Ireneusz Skrzecz, przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Paulinów.

Włączając do paulińskiej konfraterni nowego współbrata przełożony Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski podziękował mu za wsparcie i pomoc niesiona pielgrzymom warszawskim, za świadectwo zawierzenia Maryi Jasnogórskiej swojego życia, rodziny i pełnionych zadań.
W homilii o. Krzysztof Wendlik, kierownik Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej zwracając się do nowego współbrata podkreślił, że Maryja podprowadza tam, gdzie ludzie czekają na otwarte, bezinteresowne serce, a takim staje się serce każdego człowieka, kiedy jest kochające. Życzył mu, by trzy słowa, dewizy Apelu Jasnogórskiego: „jestem”, „pamiętam”, „czuwam” – były życiowym drogowskazem i świadectwem dla innych.

Konfraternia swoim początkiem sięga połowy XIV w. Stanowiła uprzywilejowane grono przyjaciół Zakonu i Jasnej Góry, a zarazem tworzyła duchową wspólnotę, pozostającą w łączności z Paulinami, współdziałając w realizacji zakonnych zadań i prac. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi zakonnicy mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Przyjęcie do Konfraterni i obecnie jest także wyrazem wdzięczności danej osobie za wyświadczone dobrodziejstwa dla Zakonu oraz szerzenie kultu Matki Bożej.

W ciągu wieków do konfraterni przyjmowano osoby wszystkich stanów; królów, książęta, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, mieszczan, ludzi kultury, nauki oraz rolników.

Mirosława Szymusik @jasnaGóraNews

NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW