ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023

ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023
2023-05-12

8 maja 2023 r., w Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, wspólnota klasztorno-
seminaryjna na Skałce, z sercem pełnym radości i dziękczynienia celebrowała sakrament
święceń w stopniu diakonatu 9 braci kleryków.

Bracia otrzymali święcenia z rąk o. biskupa Łukasza Buzuna, naszego współbrata.

Nowi diakoni pochodzą z dwóch kontynentów:

z Afryki
(z Kamerunu: br. Abraham Kitu Mbali, br. Hyacinth Kwain Ngeh, br. Augustyn Nomo
Belinga, z RPA: br. Protas Nzimande)

i Europy
(z Chorwacji: br. Leopold Bodetić; z Polski:br. Filip Kaźmierczak, br. Stanisław Cholewa, br. Wojciech Kopiński, br. Maksymilian Ogar).


Ta różnorodność pochodzenia braci świadczy zarówno o powszechności Kościoła, jak
i naszego Zakonu, który, uwrażliwiony na znaki czasu i posłuszny poleceniu naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, by nieść całemu światu dobrą nowinę o miłości Boga ku nam (por. Mt
28,18-20), niestrudzony idzie, jakby niesiony dwoma skrzydłami, jakimi są krzyż i Dziewica
Maryja, Matka i szczególna patronka naszej rodziny zakonnej, wszędzie tam, gdzie odczuwa
się potrzebę służby Ewangelii i człowiekowi.


Tę radość podzielili również nasi współbracia, którzy przyjechali z naszych klasztorów –
w Polsce i za granicą, aby wspierać braci modlitwą. Jak tu nie wspomnieć olbrzymiej
rzeszy gości, bliskich i znajomych, których obecność nie tylko podniosła uroczystość
wydarzenia, ale także wzbogaciła rodzinną atmosferą.


Cóż więcej dodać? Pozostaje nam tylko wznieść serce ku niebu, ku naszemu Ojcu
Niebieskiemu, od którego otrzymujemy łaskę po łasce i powiedzieć wraz z naszą Matką,
Maryją… Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim… Gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, a Jego imię jest święte… (por. Łk 1,46-55).

br. dk. Augustyn Nomo Belinga

ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023 ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023 ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023